Inițiere Inforeiki 3 grade

333lei

Category:

Description

Omul, precum tot ceea ce există în Universul cunoscut, este format din trei mari

componente (planuri de manifestare). Fiecare componentă joacă rolul ei şi este

interdependentă de celelalte două.

Componenta fizică este acel plan cunoscut şi studiat de medicină, se poate spune că

este cel mai cunoscut, asupra căruia există cele mai multe informaţii raţionale, verificate şi

catalogate. Componenta energetică (şi ceea ce în InfoReiki înţelegem prin această

componentă) se referă la acea structura formată din totalitatea energiilor şi sistemelor

energetice ale persoanei, ne vom referi la chakre, biocâmpuri, suflet şi meridiane

energetice. Numim componentă spirituală acele structuri energetice ce ţin de un plan mistic

al cunoaşterii ce sunt într-un permanent contact cu lumea spirituală, şi care, mai mult sau

mai puţin, deţin o conştiinţă de sine. Vom considera ca principale componente spirituale:

şarpele Kundalini, îngerul păzitor, ghizii spirituali şi entităţile mai puţin benefice.

În determinarea caracteristicilor unui om vom folosi patru structuri reprezentative.

Vom împărţi omul în următoarele structuri: fizică, structură biosică/mentală, structură

noesică/sufletească şi spirituală/şarpele Kundalini. Odată înţeles rolul fiecărei structuri şi

modul cum acestea conlucrează pentru a forma un tot unitar, vom putea jongla şi determina

schimbări în sensul vindecării anumitor afecţiuni, fie că ţin de fizic, energetic sau spiritual.

Structura fizică. Corpul

Structura fizică este formată din materia grosieră ce poate fi cercetată cu cele cinci

simţuri. Această structură, corpul fizic, este formată dintr-o energie constituită din

îmbinarea energiilor din dimensiunile superioare cu energiile din dimensiunile inferioare

sau, altfel spus, corpul uman este rezultatul îmbinării LUMINII şi ÎNTUNERICULUI.

Orice este materie – fie că este piatră, fie că este apă sau lemn, este rezultatul acestei uniuni

şi prin acest fapt omul, ca fiinţă, are acces atât la Lumină, cât şi la întuneric, deoarece în el

însuşi se manifestă şi există ambii poli.

Deoarece materia se află la îmbinarea celor două planuri se poate interveni asupra ei

folosind energiile unui pol ori ale celuilalt, schimbându-i caracteristicile în bine sau în rău.

Există sisteme precum InfoReiki prin care, accesând energiile dimensiunilor superioare, se

pot modifica structurile fizice în sensul vindecării şi, de asemenea, există sisteme care,

accesând energii din dimensiunile inferioare, modifică structura materiei şi corpul fizic în

acelaşi sens al vindecării. Ceea ce este important nu este sistemul sau energia, ci ce anume

doreşte omul să înfăptuiască cu ceea ce deţine !

Structura biosică – Mental – Tantien Superior – Gânduri

Structura biosică este acea componentă a omului prin care se manifestă conştiinţa de

sine, gândirea, inteligenţa, memoria, capacitatea de sinteză şi analiză. Această structură

este formată pe de o parte din câmpul mental, de care depinde capacitatea de stocare a

informaţiilor la nivel mental, cât şi de tantien-ul superior, ce oferă capacitatea de sinteză şi

analiză. Mentalul este „aparatul” cu care putem avea acces la cele trei planuri ale

Universului, cel fizic, energetic şi cel spiritual, iar pentru a putea opera şi accesa aceste

planuri trebuie dezvoltată această structură mentală/biosică.

Centrul energetic al mentalului este ceea ce în QiGong se numeşte tantien-ul

superior, centrul chakrei VI, situat pe meridianul guvernor, acolo unde se intersectează cele

două proiecţii ale chakrei VI. Acest centru poate fi vizualizat ca fiind o sferă energetică. în

funcţie de gradul de dezvoltare al mentalului, sfera este încărcată, densă sau este slăbită din

punct de vedere energetic.

Câmpul mental este acel câmp energetic determinat de emisia chakrei VI. în funcţie

de gradul de dezvoltarea al mentalului, acest câmp este mai mare, având raza de ordinul

metrilor, cum este în cazul intelectualilor sau mai mic, cum este în cazurile de retard metal,

unde câmpul mental are raza de ordinul centimetrilor.

Structura biosică (mentalul) primeşte în permanenţă influenţe/impulsuri din cele trei

lumi, la nivelul gândirii şi inteligenţei, manifestându-se îngerii şi demonii de la nivelul

spiritual, energiile de diferite frecvenţe şi programele lor – de la nivel energetic, şi

impulsurile electrice de la nivelul fizic. Creierul fiind doar un procesor al impulsurilor,

interpretarea acestora se face la alte nivele, superioare.

Structura noesică – Suflet – Tantien mijlociu – Sentimente

Sufletul este acea structură ce oferă capacitatea de a simţi sentimentele şi emoţiile. Ca

energie este localizată la nivelul inimii şi se poate vizualiza ca fiind roz. Această energie

are înscrise în structurile ei programele de viaţă stabilite odată cu întruparea, programe ce

ajută persoana să îşi urmeze misiunea personală în viaţa actuală. Tot această energie, în

funcţie de mărimea ei, oferă persoanei o putere Divină mai mare sau mai mică, putere ce

poate fi folosită pe toate planurile şi în orice tip de activităţi. Ca orice energie şi cea a

sufletului poate fi slăbită sau crescută, ceea ce determină modificări în puterea pe care

aceasta o oferă. Creşterea sau pierderea sufletului ţine de faptele, gândurile şi sentimentele

persoanei în cauză şi de măsura în care aceasta îşi îndeplineşte menirea.

La nivelul sentimentelor mai contribuie două componente energetice majore, prima

fiind tantien-ul mijlociu constituit din acele „sfere în sfere” ce se află la intersecţia

proiecţiilor chakrei IV, a căror dezvoltare depinde de capacitatea de iubire pe care persoana

o poate manifesta. A doua componentă este ceea ce numim chakra sufletului, aflată în

stânga chakrei inimii; această chakră determină capacitatea de a simţi sentimentele şi

emoţiile. Deschisă, ea oferă persoanei posibilitatea de a trăi şi simţi iubirea, fericirea,

bucuria. Dacă această chakră este închisă va bloca orice sentiment, persoana nu mai simte

nici iubirea, nici bucuria, iar în timp se ajunge la nefericire pe toate planurile, deoarece

persoana nu se mai poate bucura de absolut nimic în viaţă.

Şarpele Kundalini – Spirit – Tantien Inferior – Instincte

Spiritul, sinele sau şarpele Kundalini este acea componentă a omului care la un anumit

nivel poate fi vizualizată ca fiind o energie roşie-portocalie încolăcită la baza coloanei, de

unde şi denumirea de şarpe. Nu este un şarpe propriu-zis, doar forma acestei energii

încolăcite aduce a şarpe. Este una din structurile umane fundamentale, acea componentă

care se reîncarnează şi, care prin fiecare viaţă, acumulează cunoaştere, dezvoltându-se ca

spirit în drumul şi evoluţia personală.

Şarpele Kundalini se află la nivelul chakrei II, acolo unde la intersecţia celor două

proiecţii ale chakrei se află o sferă, de fapt mai multe sfere în sfere. În centrul acestora se

află şarpele Kundalini, care pe parcursul evoluţiei spirituale începe să urce pe canalul

guvernor, deschizând chakrele până la nivelul chakrei coroanei, unde formează

binecunoscuta floare de Lotus. Se poate spune că acesta este stadiul suprem; totuşi, există

un alt prag superior, momentul în care şarpele îşi înghite coada, iar fiinţa devine completă.

Energia şarpelui Kundalini depinde foarte mult de energia acelei sfere, în care acesta

se află, de energia tantien-ului inferior: cu cât energia la nivelul chakrei II este mai mare,

cu atât aceasta poate susţine şarpele Kundalini la ridicarea pe canalul guvernor.

La nivelul şarpelui Kundalini se manifestă instinctele umane; cu cât persoana este mai

evoluată, instinctele sunt mai sub control, iar odată cu trecerea peste ispite o mare parte din

acestea dispar.

Importanţa tantien-urilor/structurilor în evoluţia spirituală

Ca fiinţă, omul trăieşte în trei planuri, având planul gândirii separat de cel al

sentimentelor şi de cel al instinctelor. Aceste planuri, la nivel energetic, se află situate în

cele trei tantien-uri: tantien-ul superior determină gândirea, cel mijlociu – sentimentele şi

tantien-ul inferior – instinctele. Pe parcursul evoluţiei spirituale pentru a deveni o fiinţă

completă aceste planuri trebuie unite; în prima fază, unite gândurile cu sentimentele, iar

mai apoi, unite acestea cu instinctele. Din punct de vedere energetic cele trei tantien-uri se

unesc într-o singură sferă, la nivelul chakrei inimii. Pentru realizarea acestei uniri este

necesar ca fiecare tantien să fie dezvoltat 100% şi energia lui să atingă maximum posibil,

lucru care se realizează prin dezvoltarea deplină a fiecărui plan. Acest fapt este posibil doar

prin iubire, deoarece în prima etapă necesită deschiderea sufletului şi simţirea iubirii, apoi

unirea minţii cu inima (sau cum este cunoscut în isihasm – „coborârea minţii în inimă”),

ceea ce determină gândirea întru iubire, iar apoi trecerea peste ultimele ispite şi unirea

instinctelor cu gândirea întru iubire.

Odată unite aceste trei componente omul este complet, unit cu el însuşi, împăcat cu el

însuşi, fără să mai poarte acel război permanent între gânduri, sentimente şi instincte.

Curăţenia chakrei, văzută din punct de vedere energetic, este definită ca mărimea şi

numărul energiilor negative stocate în cadrul chakrei respective. Aceste energii negative

obstrucţionează emisia de energie până la a o bloca şi a nu mai permite deloc emisia. Din

punct de vedere spiritual, se pot prinde de chakre entităţi negative, în general entităţile

bolilor care blochează emisia de energie sau chiar fură, prin intermediul chakrei, o parte

din energiile persoanei. Bineînţeles, odată ce aceste entităţi îşi fac apariţia, ele determină şi

modificări în rău ale parametrilor mai sus amintiţi.

Transferul de energie se desfăşoară în permanenţă între Univers/mediul înconjurător

şi om, acest transfer se realizează prin intermediul chakrelor, astfel prin acestea nu doar

emitem energie, ci şi primim. Indiferent care parte este afectată, emisia sau recepţia, ea

denaturează în timp întreaga zonă.

INTERPRETAREA VALORILOR CHAKRELOR prin RADIESTEZIE

Valoarea chakrei este un parametru care indică unde se află chakra evaluată în funcţie

de valorile ideale de funcţionare enumerate mai sus. Scara de măsurătoare a chakrelor

porneşte de la valoarea -72, urcând până la valoarea 100.

Semnificaţia valorilor:

Intervalul -72 -l semnifică o dereglare majoră a chakrei măsurate, fiind o chakră care

se roteşte invers sensului optim de rotaţie şi prin care energia emisă este energie provenită

din dimensiunile inferioare. Valorile la minus indică şi dimensiunea către care este

deschisă chakra respectivă. Acest fenomen, ce apare la valorile negative, este cunoscut ca

„deschiderea antichakrelor”.

Valoarea 0 indică o chakră blocată, prin care transferul de energie tinde către 0.

Intervalul 1-80 indică existenţa unor probleme la chakra respectivă. Valorile sub 50

indică probleme grave, cu posibilităţi manifestării lor în fizic, sub formă de boli sau alte

afecţiuni. Valorile peste 50 reprezintă, de asemenea, afecţiuni ale chakrei, dar care pot fi

mai uşor îndepărtate.

Intervalul 81-90 indică o chakră curată, un transfer bun de energie şi o funcţionare

pozitivă a chakrei.

Intervalul 90-100 indică o chakră ce se află în parametrii optimi, fără să existe

probleme la nivel fizic.

 

Initierea se face la distanta sub forma de CHI Ball

Cerinte: Usui Reiki gr. 3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Inițiere Inforeiki 3 grade”

Your email address will not be published.