Inițiere Ordinul lui Melchizedek 4 niv.

444lei

Category:

Description

Ordinul lui Melchizedec este un grup al Inteligenţelor Universale, aflat sub oblăduirea Creatorului Divin, care administrează “Darurile lui Shekinak” (darurile Lui Dumnezeu care sfiinţesc prin Duhul Sfânt forma moleculară a Universului interior) influenţând stările fizice, mentale şi spirituale ale existenţei.

Acesta este un grup care completează fizic şi spiritual lucrarea care trebuie făcută pentru a ajuta civilizaţia să evolueze.

Această completare se face urmând două căi:

a) prin realizarea de schimbări de conştiintă,

b) prin împliniri reale în lumea fizică.

Cei din Ordinul lui Melchizedec sunt Fii ai Luminii care au ales să vină în trupuri şi să dovedească suveranitatea lui YHWH în transformarea Pământului. Ei lucrează la aplicarea adevărurilor Lui Dumnezeu, ba chiar, uneori, se înfăţişează ca un “Ordin vizibil” oferit omului prin Merkaba, astfel încât modelele arhitectonice ale Raiului să poată fi construite pe Pământ ca semne ale multiplelor nivele ale Creaţiei Universale. Ordinul lui Melchizedec este Preoţia Hirotonisită dinaintea Dumnezeului Universal, Sursa noastră Divină, Melchizedec, “Veşnicul Stăpân al Luminii”, este răspunzător pentru întreaga organizarea a Lumilor Divine, inclusive a Pământului, pentru trecerea într-o nouă creaţie. El este egal lui Metatron şi Arhanghelului Mihail în salvarea, renaşterea şi reeducarea lumii trecând prin purificarea Luminii Vii.

 

Cine este Melchizedec?

Melchizedec este un aspect al lui Christos şi o parte a Conştiinţei Creştine generale. Melchizedec este acel aspect al lui Christos ce lucrează în mod specific cu Fiinţele Luminii care se află în serviciul Pământului şi al altor planete şi locuri de la un capăt la altul al Creaţiei. În anumită măsură aceste Fiinţe ale Luminii servesc Creaţiei fizice şi Planului Divin prin încarnare şi lucrând ca profesori şi lideri spirituali. Ordinul lui Melchizedec a fost stabilit ca platformă de planificare, organizare şi ajutor de administrare în creşterea şi evoluţia spirituală. Membrii lui au ajutat la susţinerea Luminii şi îvăţăturilor spirituale deschise pentru încarnarea oamenilor de-a lungul tuturor tărâmurilor Creaţiei. Melchizedec şi Ordinul lui Melchizedec este anterior Pământului şi altor planete şi tărâmuri, după cum a fost stabilit înainte de creaţia lor şi pus pentru eventuala lor necesitate. La fel ca şi toate Fiinţele Luminii, Melchizedec nu este nici femeie, dar nici bărbat, iar tradiţionalul “El” este folosit ca şi pe Pământ într-o formă masculină. În încarnarea lui Christos pe Pământ ca şi Melchizedec acum apropape 4000 de ani, El coboară ca fiinţă spirituală şi se înalţă din nou atunci când munca lui din perioada vieţii s-a încheiat. În perioada în caretrăit a înfiinţat Preoţia lui Melchizedec pe Pământ.

 

Sursele antice ce atestă Ordinul şi Preoţia lui Melchizedec

În Biblie Melchizedec este numit “Regele Dreptăţii” şi “Regele Salemului”, numele vechi al Ierusalimului.

În Geneză se regăseşte ca “Preot al Lui Dumnezeu cel Preaînalt”. Dionisie l-a numit “cel mai iubit ierarh al Lui Dumnezeu

Tertullian spune ca Melchizedec este “o virtute cerească a marii mile care se face pentru virtuţiile şi îngerii din cer ceea ce face Christor pentru oameni”.

În câteva surse oculte Melchizedec este identificat cu Duhul Sfânt.

În Cartea Mormonilor se face referinţă la el ca la “Preotul Păcii

Unii clerici au crezut că este Fiul Lui Dumnezeu în formă umană, şi unii evrei l-au văzut ca pe Mesia.

Notă: Noi îl îţelegem şi îl acceptăm pe Christos în toate încarnările lui şi nu ne limităm doar la încarnarea lui ca şi Christos. Christos spune că încarnările lui include: Krishna, Melchizedec, Buddha, Babaji, Iisus, Kwan Yin, Bahualaha şi Sai Baba.

 

Preoţia lui Melchizedec

Preoţia lui Melchizedec a fost stabilită pe Pământ acum aprope 4000 de ani. De atunci s-a aflat în continuu serviciu al umanităţii.

 

Ce este Ordinul lui Melchizedec?

Ordinul lui Melchizedec a avut diverse forme în diferite civilizaţii ale Pământului.

Melchizedec este menţionat în Vechiul Testament din Biblie şi este / a fost şi a făcut parte din numeroasele vechi Şcoli ale Misterelor de-a lungul istoriei Pământului. Aproape toţi preoţii şi pastorii din tradiţia creştină au fost hirotonisiţi în Ordinul lui Melchizedec. Există un citat biblic care ajută la stabilirea acestui lucru: Evrei 6:19-20: “Nădejdea pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă. Unde Iisus a intrat pentru ca înainte mergător, fiind făcut arhireu în veac, după rânduiala lui Melchizedec

Acest citat exprimă rolul şi semnificaţia Ordinului lui Melchizedec. De asemenea arată că Christos a stabilit deja o cale şi a creat un model pentru evoluţia, transformarea şi ascensiunea spirituală, exemplu al propriei Sale ascensiuni şi prin intermediul învăţăturilor divine. Când spunem învăţături divine includem învăţăturile lui Christos în toate încarnările Sale, care se regăsesc în majoritatea religiilor lumii.

 

Citate biblice despre Melchizedec

Facerea 14: 18-20: “Iar Melchizedec, Regele Salemului, I-a adus păine şi vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt”.

Psalmi 110: 4: Jurat-S-a Domnul şi nu-l va părea rău: “Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchizedec”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 7: 1-3, 8: “Căci acest Melchizedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam pe când se întorcea de la nimicirea regilor şi l-a binecuvântat, căruia Avraam i-a dat zeciuială din toate, se tâlcuieşte mai întâi rege al dreptăţii, apoi rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci , asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 5: 7-10: “Căci Iisus, … iar de la Dumnezeu a fost numit: Arhiereu după rânduiala lui Melchizedec”.

Epistola căte Evrei a Sfântului Apostol Pavel 5: 19-20: “Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchizedec”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 7: 1: “Căci acest Melchizedec a fost rege al Salemului (Ierusalim) şi preot al lui Dumnezeu cel Preaînalt”.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 7: 22-25: “El s-a făcut cu jurământul Celui ce i-a grăit: “Juratu-S-a Domnul şi nu Se va căi: Tu eşti preot în veac, după rănduiala lui Melchizedec”. Cu aceasta, Iisus s-a făcut chezaşul unui mai bun testament”.

 

Vechile simboluri ale lui Melchizedec

Vechile simboluri folosite pentru Preoţia lui Melchizedec au fost cupa de vin şi bucata de pâine, astfel cum este descries în Geneza (Facerea) 14: 18-20: “Iar Melchizedec, regale Salemului i-a adus pâine şi vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt”.

 

Exerciţii

În meditaţie cereţi-I Sinelui Superior să vă ofere incursiuni în viaţa anterioară, interdimensionale, conexiuni ale acestuia cu Melchizedec, precum şi lucrul dumneavoastră cu el în acest Ordin.5

Notă : Dacă sunteţi obişnuit să lucraţi cu Sinele Superior în acest mod şi nu puteţi auzi ghidarea directă, aveţi încredere în gândurile, sentimentele şi impresiile dumneavoastră în timpul meditaţiei sau după aceasta. Fiţi conştient de visele dumneavoastră şi de alte forme de comunicare ale Sinelui Superior şi ghidările spirituale de-a lungul fiecărei zi. Scrieţi-vă gândurile, sentimentele şi impresiile – aceasta vă poate ajuta la clarificarea lor, dar şi le ghidarea spirituală din viitor.

 

Contemplări

 1. Ce semnificaţie are Ordinul lui Melchizedec pentru Pământ ?
 2. Ce impact spiritual a avut Ordinul lui Melchizedec pentru Pământ ?
 3. Care credeţi că este rolul dumneavoastră în acest Ordin ?
 4. Simţiţi că aţi făcut parte din acest Ordin în vieţile anterioare ?
 5. De ce aţi simţit că aţi fost chemat să deveniţi parte a acestui Ordin în această viaţă?
 6. Ce dezvoltare spirituală veţi avea devenind o parte a acestui Ordin ?

 

Programul de pregătire pentru Iniţiere şi Hirotonisire

Programul de pregătire pentru Iniţiere şi Hirotonisire constă din trei componente de bază care trebuiesc îndeplinite înaintea iniţierii sau hirotonisirii, şi anume:

 1. Completaţi studiul acestui ghid astfel încât să înţelegeţi ce este Ordinul lui Melchizedec, ce înseamnă să intri în acest Ordin şi ce încercă să realizeze WLF prin participarea dumneavoastră.
 2. Lucraţi cu meditaţia lui Melchisedec pentru o perioadă de timp care să vă pregătească pentru iniţiere sau hirotonisire.
 3. Scrieţi un eseu despre motivele care v-au decis să deveniţi o parte a acestui Ordin, dar şi cum consideraţi dumneavoastră că veţi realize acest lucru. Prin scrierea acestui eseu noi sperăm că vă vom ajuta să vă cristalizaţi gândurile, intenţiile, dar vă va forma şi un plan pentru viitor. Acest eseu va trebui să fie lung de aproximativ o pagină. Scrieţi-l din inimă.
 4. Programul de pregătire pentru Iniţiere constă în 22 de meditaţii a câte o oră sesiunea cu Melchizedec, în timp ce programul pentru Hirotonisire constă în 33 de meditaţii a câte o oră sesiunea. Meditaţiile nu trebuie făcute în zile consecutive, dar numai o sesiune de lucru poate fi încheiată într-o zi.

 

De ce este important să lucrăm cu Melchizedec

Munca energetică şi cu conştiinciozitate cu Melchizedec este o parte foarte importantă a pregătirii pentru iniţiere şi hirotonisire. Îi oferă lui Melchizedec şansa de a vă deschide spre energiile Sale Divine şi să vă asiste pe drumul dumneavoastră spiritual. Melchizedec lucrează în strînsă legătură cu Sinele Superior care vă ajută să vă pregătiţi pentru îndeplinirea scopului şi intenţiei acestuia.

 

Ce se întâmplă în timpul meditaţiei

De-a lungul sesiunii de o oră de meditaţie, El stabileşte conexiuni conştiente şi energetice cu dumneavoastră. Vă ridică vibraţiile spre noi nivele pentru a intra mai uşor în contatct cu El, cu Sinele Superior şi cu alte Fiinţe de Lumină. Această muncă vă poate intensifica mult conştienţa spirituală şi 6

să vă deschidă spre ghidul dumneavoastră la un nivel mai adânc şi mult mai profound. Această deschidere nu numai vă ajută să intraţi în Ordinul lui Melchizedec, de asemenea vă pregăteşte să vă folosiţi ordinul în serviciul omenirii şi să ajutaţi orice plan Divin pe Pământ.

 

Ce se întâmplă după ce am fost iniţiaţi şi hirotonisiţi ?

Chiar şi după procesul de introducere în ordin sau iniţiere a fost încheiat, energia lucrată împreună cu Melchizedec poate fi extinsă într-un process permanent în derulare. Atâta timp cât sunteţi deschis către muncă şi vă faceţi timp pentru ea, Melchizedec va continua să lucreze cu dumneavoastră energetic şi conştient.

 

Chakrele – noţiuni introductive

Există şapte chakre principale care vor fi utilizate atunci când vom lucra energetic cu Melchizedec. Există de asemenea câteva chakre mijlocii în mâini, picioare, şolduri, genunchi, glezne şi alte încheieturi mari ale corpului.

 

Cele şapte chakre principale

Chakra rădăcinii (Bazală) este localizată la baza şirei spinării (coccis). Este asociată culorii roşii, şi cu Pământul, iar funcţiile ei include: forţa vitală, supravieţuirea, conservarea de sine şi instinctele. Glandele şi organe asociate: adrenalele, rinichii şi colonul.

Chakra Ombilicală (Sacrală) este localizată în partea inferioară a abdomenului. Este asociată culorii portocaliu. Funcţii: procreare, asimilarea alimentelor, forţa fizică şi vitalitatea, sexualitatea. Glande şi organe asociate: ovare, testicole, prostată, organele genitale, splină, uter şi burtă.

Chakra Plexului Solar este localizată deasupra taliei şi sub piept. Este asociată culorii galben. Funcţii: vitalizează sistemul nervos simpatic, digestia, metabolismul şi sentimentele. Glande şi organe asociate: pancreas, stomac, ficat, fiere, sistem nervos şi muşchi.

Chakra inimii este localizată în centrul pieptului. Asociată culorii verde. Ancorează forţa vieţii pentru Sinele Superior, energizează sângele şi corpul fizic cu forţă pentru viaţă: circulaţia sângelui. Glande şi organe asociate: inimă, timus, sistem circulator, braţe, mâini, plămâni.

Chakra gâtului este localizată în gât. Asociată culorii albastru. Funcţii: vorbire, auz, vibraţie şi comunicare. Glande şi organe asociate: tiroidă, paratiroidă, hipotalamus, gât şi orificiul bucal.

Chakra celui de-al treilea ochi este localizată în mijlocul frunţii. Asociată culorii violet. Funcţii: vitalizează partea inferioară a creierului şi sistemul nervos central, viziunea. Glande şi organe asociate: glanda pineală, cortexul cerebral şi sistemul nervos central.

Exerciţiul chakrelor

Începeţi prin a cere Sinelui şi Ghidărilor Superioare să vă ajute să lucraţi cu chakra în îndeplinirea scopului pe care îl aveţi.

Îmaginaţi-vă o coloană de Lumină Albă venind direct în jos de deasupra dumneavoastră. Vizualizaţi-o venind în jos înspre chakra coroanei. Pe cum faceţi asta imaginaţi-vă chakra coroană o minge de lumină albă. Pe măsură ce energia intră imaginaţi-vă chakra devenind din ce în ce mai mare şi mai luminoasă, pulsând cu energie. Vă puteţi de asemenea imagina-o rotindu-se dacă doriţi. După câteva minute de vizualizare şi incercare de a simţi energia în acea chakră, coborâţi spre chakra celui de-al treilea ochi şi repetaţi procesul. Coborâţi prin fiecare chakră pe rand la fel. După ce aţi făcut acest lucru cu fiecare chakră, întorceţi-vă la chakra coroană şi imaginaţi-vă cum energia coboară prin toate chakrele şi în afară prin chakra de bază, cu fiecare chakră strălucind tot mai tare şi rotindu-se tot mai repede în timp ce energia se mişcă prin ea. În timp ce faceţi acest lucru încercaţi să simţiţi energia coborând prin toate chakrele cât de mult puteţi.

 

Sugestii pentru meditaţie

Cel mai bine este să începeţi propriul program de iniţiere folosind meditaţia sugerată. Melchizedec vă va ghida în ce este nevoie de-a lungul drumului. Trebuie să ştiţi că dacă intraţi într-o stare adâncă de relaxare în timpul meditaţiei este un lucru perfect normal, iar munca dumneavoastră este îndeplinită la niveluri profunde. Multe personae percep această stare de adâncire ca şi un somn conştient, dar de fapt el nu este. Este o stare de conştienţă la care vă ajută să ajungeţi Sinele Superior şi Melchizedec.

 

Meditaţia

Cuprinde cele două etape de mai jos:

 1. Pregătirea

Aşezaţi-vă într-o poziţie confortabilă, şezând în fotoliu sau întins la orizontală în pat. Inspiraţi şi expiraţi profound de câteva ori pentru a vă relaxa şi pentru a intra în legătură cu Sinele Superior. Când vă simţiţi pregătit cereţi-I lui Melchizedec să vi se alăture. Înainte de a începe ora de meditaţie cu Melchizedec, rezervaţi-vă câteva clipe conectării profunde cu Sinele Superior. Dacă doriţi, puteţi invita Ghizi Spirituali, pe Christos sau un Maestru de Lumină cu care să colaboraţi în pregătirea de lucru cu Melchizedec.

 1. Lucrul cu Melchizedec

Începeţi fiecare şedinţă cu Melchizedec invitându-l să fie prezent, cu intenţia de a vă conecta conştient cu el la nivel energetic. Eul Superior vă va ajuta să faceţi conexiunile necesare pentru a lucra astfel. Este o meditaţie pe chakre pe care o puteţi realiza împreună cu Melchizedec, rugându-l la începutul fiecărei şedinţe să vă ajute să vă concentraţi cu el şi să vă acordaţi la energiile lui.

Melchizedec va dispune deasupra dumneavoastră o parte din energia sa într-o sferă de lumină albă. Vizualizaţi lumina coborându-vă în chakra coroană. Încercaţi să vedeţi şi să simţiţi lumina coborându-vă pe rand în fiecare dintre chakre. Pe măsură ce lumina atinge fiecare chakră, acestea devin mai strălucitoare, cresc în energie şi se rotesc mai repede. Când lumina ajunge în chakra inimii, zăboveşte câteva minute şi cereţi să primiţi în inima dumneavoastră iubirea lui Melchizedec ca să fiţi pregătiţi să slujiţi omenirea prin intermediul Ordinului lui Melchizedec. Când primiţi încuviinţarea, vedeţi energia coborând în braţe şi în palme. Simţiţi energia deschizându-vă chakrele palmelor şi s-ar putea să le simţiţi pulsând de energie când se întâmplă astfel. După câteva minute, vedeţi energia întorcându-se în chakra inimii, înainte de a trece spre celelalte chakre. Când energia a umplut chakra rădăcinii urmăriţi-o coborând în picioare şi în tălpi. Din nou puteţi simţi energia pulsându-vă în picioare şi acum în întreg corpul. Când energia v-a inundat întreg corpul, vedeţi-o radiind în aură. Din acel moment sunteţi complet conectat cu Melchizedec. Rugaţi-l să facă ceea ce este necesar în acea zi pentru a vă pregăti pentru hirotonisire. Aveţi încredere că Melchizedec şi Sinele Superior vor împlini ceea ce este de făcut pentru acea zi.

Melchizedec, Christos şi Sinele Superior vă vor ajuta să îndepliniţi partea din Planul Divin pentru care vă aflaţi aici. Trebuie doar să cereţi şi să fiţi deschi. Să fiţi deschis şi să aveţi voinţă sunt două dintre cele mai importante lucruri pe care le puteţi face.

Aveţi încredere că vă aflaţi pe drumul dumneavoastră spiritual şi că faceţi paşii necesari pentru a duce la bun sfârşit planurile Sinelui Superior în modul în care ele trebuie făcute în fiecare moment.

 

PARTEA A DOUA

Preoţia este o încredere sacră

Preoţia Lui Dumnezeu a fost în permanenţă pe Pământ. În toate timpurile ei au fost cei ce l-au servit pe Dumnezeu şi umanitatea prin aducerea iluminării în lume. Astăzi nu este necesar ca Preoţii să aibă un rol tradiţional. Astăzi este nevoie de un tip diferit de Preot, unul care este dispus să primească şi să acţioneze conform Cuvântului Viu al Lui Dumnezeu, nu numai să aibă încredere în cuvintele din trecut. Aceste noi învăţături sunt necesare să ajute umanitatea să progreseze, în loc ca oamenii să fie ţinuţi în trecut repetând mereu acelaşi tipar şi aceleaşi greeşeli.

 

Botezul Luminii

a) Introducere
Ca preot poate doriţi să oferiţi Botezul Luminii. Acest botez poate fi făcut de oricine, indiferent de vârstă.

b) Scopul Botezului Luminii
Poate fi dăruit şi în cea de a şaptea zi de lucru a studentului cu energia lui Melchizedec. Botezurile Luminii ajută oamenii în procesul de trezire. Botezul ajută la deschiderea chakrei coroană şi a întregului sistem de chakre din organism.

Timp de 2000 de ani oamenii au fost botezaţi în apă pentru curăţarea “păcatului strămoşesc” sau a propriilor păcate. Botezurile Luminii au un scop cu totul diferit. Ele doresc să dechidă oamenii direct spre Dumnezeu, spre Sinele Superior şi Ghidările lor, creând o legătură energetică şi conştientă existentă de-a lungul sistemului chakrelor. Această legătură divină poate ajuta persoana să câştige un sentiment mai puternic de dragoste şi calm, o ghidare mai clară şi o conştientizare mai mare a Lui Dumnezeu, a Sinelui Superior, a Ghidului Superior, a lui Christos şi a Fiinţelor Luminii în viaţa sa de zi cu zi.

 

Inițierea se face la distanță sub formă de Chi Ball.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Inițiere Ordinul lui Melchizedek 4 niv.”

Your email address will not be published.